Sestdiena,
2020.gada 4.aprīlis
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Kontakti

Nacionālā vadošā iestāde:

Ministrija Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Ieva Gaigala Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
(informācijas un publicitātes jautājumi)
67083880 ieva.gaigala@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Inga Vajevska

ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vadītāja

67083953 inga.vajevska@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Gita Tenisone

ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vadītājas vietniece

67095694 gita.tenisone@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Lauma Lazdiņa  ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vecākā eksperte 
(jautājumi par programmām "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma", "NVO fonds", "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" un jautājumi par programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā")
67083928 lauma.lazdina@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Aija Paleja ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vecākā eksperte
(jautājumi par programmām "Nacionālā klimata politika", "Pētniecība un stipendijas" un "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" un jautājumi par programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā")
67095663 aija.paleja@fm.gov.lv

 

Revīzijas iestāde:

Ministrija Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Jeļena Keirāne ES fondu revīzijas iestādes vecākā eksperte 67083926 jelena.keirane@fm.gov.lv

 

Programmu apsaimniekotāji:

 

Nosaukums Programmas apsaimniekotājs Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Nacionālā klimata politika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Solvita Ciganska  Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja  67026547  solvita.ciganska@varam.gov.lv 
Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Kultūras ministrija Zanda Saulīte ES fondu departamenta direktore 67330316 Zanda.Saulite@km.gov.lv
NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds Alda Sebre Projektu nodaļas vadītāja 67078204 alda.sebre@sif.gov.lv
Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Ekonomikas ministrija Mārtiņš Jansons Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītājs 67013057 martins.jansons@em.gov.lv
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Līga Kandere Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja 67039453 liga.kandere@liaa.gov.lv
Pētniecība un stipendijas Izglītības un zinātnes ministrija Agnese Andžāne Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte 67047979 agnese.andzane@izm.gov.lv

Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Irīna Stoļarova
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja
67785424 irina.stolarova@viaa.gov.lv
Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma Tieslietu ministrija  Agris Batalauskis Projektu departamenta direktors   67036818 agris.batalauskis@tm.gov.lv
Iekšlietu ministrija  Ilze Baranovska   Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vecākā referente  67219557 Ilze.Baranovska@iem.gov.lv 
Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Solvita Ciganska  Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja   67026547  solvita.ciganska@varam.gov.lv

Pēdējās izmaiņas:
2019.gada 29.oktobrī

© Finanšu ministrija