Piektdiena,
2020.gada 3.aprīlis
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Finansējums

Latvijai 2009.-2014.gada plānošanas periodā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta ietvaros ir pieejami 34,55 milj. EUR un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ietvaros ir pieejami 38,4 milj. EUR, no kuriem 7,5% tiek ieturēti donorvalstu vadības izdevumiem.

Līdz ar to programmu ieviešanai pieejamais finansējums no EEZ instrumenta ir 31,96 milj. EUR, bet no Norvēģijas instrumenta - 35,52 milj. EUR, kopsummā no abiem finanšu instrumentiem – 67,48 milj. EUR.


EEZ finanšu instrumenta piešķīrums:

Programmas joma Programmas nosaukums Programmas apsaimniekotājs Grants, EUR
Pielāgošanās klimata pārmaiņām Nacionālā klimata politika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10 365 000
Finansējums nevalstiskām organizācijām NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds 10 365 000
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Kultūras ministrija 10 019 500
Pētniecība un stipendijas Pētniecība un stipendijas Izglītības un zinātnes ministrija 518 250
Citi piešķīrumi
Tehniskā palīdzība saņēmējvalstij un līdzekļi savstarpējām attiecībām nacionālā līmenī Finanšu ministrija 691 000
Kopā programmām pieejamais finansējums 31 958 750


Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums:

Programmas joma Programmas nosaukums Programmas apsaimniekotājs Grants, EUR
Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Ekonomikas ministrija 11 328 000
Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai Apmierinoši darba apstākļi Norvēģijas inovāciju aģentūra 384 000
Divpusēja sadarbība pētniecības jomā Pētniecība un stipendijas Izglītības un zinātnes ministrija 4 500 000*
Stipendijas 492 000*
Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts iestādēm, vietējām un reģionālām iestādēm Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 4 992 000
Korekcijas pakalpojumi, tajā skaitā ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju 13 056 000
Citi piešķīrumi
Tehniskā palīdzība saņēmējvalstij un līdzekļi savstarpējām attiecībām nacionālā līmenī Finanšu ministrija 768 000
Kopā programmām pieejamais finansējums 35 520 000

* Indikatīvs finansējuma sadalījums saskaņā ar NFI Saprašanās memorandu.

Pēdējās izmaiņas:
2014.gada 21.oktobrī

© Finanšu ministrija