Ceturtdiena,
2020.gada 20.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Konferencē diskutēs par pašvaldību attīstības plānošanu un reģionālās politikas aktivitātēm

03.04.2014

Piektdien, 11. aprīlī, notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta konference, kurā diskutēs par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" finansēto projektu aktualitātēm.

Konference notiks plkst. 9.30-16.00. Tajā piedalīties aicināti vietējo pašvaldību vadītāji, attīstības plānotāji, uzņēmējdarbības veicināšanas speciālisti, plānošanas reģionu, nevalstisko organizāciju pārstāvji, nozaru eksperti, uzņēmēji un citi interesenti. Konference norisināsies divās daļās, pārrunājot projektu "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" un "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrādē" aktualitātes. Katras daļas noslēgumā plānota ekspertu diskusija. 

Pirmajā daļā norvēģu speciālisti no Oppland reģionālā līmeņa pašvaldības dalīsies savā pieredzē par reģionālo plānošanu reģionālā līmenī. Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis sniegs vērtējumu par reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Kurzemes plānošanas reģionā, pieredzes apmaiņu starp Latvijas plānošanas reģioniem un Norvēģijas reģionālās pārvaldes iestādēm. Tāpat Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji dalīsies ar pieredzi un ieguvumiem, piedaloties VARAM sadarbībā ar Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmu (LEED) organizētajās apmācībās teritoriju attīstības plānošanas un īstenošanas, uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Savukārt, Biedrības "Urban Institute" pārstāvis informēs par projekta ietvaros plānoto apmācību programmu Latvijas pašvaldībām un vietējām kopienām, tajā skaitā apmācību ietvaru, mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem.

Konferences otrajā daļā Latvijas un Norvēģijas speciālisti dalīsies pieredzē par mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē pašvaldībās. Ar prezentācijām uzstāsies Latgales plānošanas reģiona un Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, kas stāstīs par iespējām veicināt uzņēmējdarbību un piesaistīt investīcijas reģionos un pašvaldībās, izmantojot mārketinga aktivitātes. Norvēģijas pārstāvji no Oppland reģionālā līmeņa pašvaldības un nevalstiskās organizācijas Innovangsjon stāstīs par Norvēģijas pieredzi investīciju piesaistē un mārketinga pasākumu izstrādāšanā un organizēšanā. Kā piemērs tiks parādītas īstenotās aktivitātes mazā Norvēģijas pašvaldībā Vang, kas cīnās ar tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita strauja samazināšanās un zema uzņēmējdarbības aktivitāte. Bet par savu pieredzi darbā ar Norvēģijas investoriem un investīciju piesaistes pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai stāstīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības vadītājs Norvēģijā. 


Vairāk informācijas un plānotā konferences programma ir pieejama VARAM mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 19.februārī

© Finanšu ministrija