Pirmdiena,
2020.gada 24.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina 75 projektus

05.07.2013

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome šā gada 20. jūnija sēdē apstiprināja 75 projektu iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības atbalsta programma".

SIF padome apstiprināja 30 mikroprojektus un 45 makroprojektus. Pieprasītais programmas līdzfinansējums – 2569181 LVL. Nevalstisko organizāciju (NVO) darbības atbalsta programmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt NVO darbību tādās atbalsta jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana, kā arī vide un ilgtspējīga attīstība.

Apakšprogrammas projektu veidi ir mikroprojekti, kurus īsteno NVO, kas darbojas vietējā līmenī, un makroprojekti, kurus īsteno NVO, kas darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī.

Apstiprināto projektu sadalījums pēc atbalsta jomām:

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" SIF mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija