Ceturtdiena,
2020.gada 20.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Apstiprina Norvēģijas un EEZ instrumentu saprašanās memorandus

29.03.2011

Otrdien, 29. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti saprašanās memorandi starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu) par Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014. gadā. Saprašanās memorandu parakstīšana notiks šā gada 28. aprīlī, Latvijai esot vienai no pirmajām valstīm, kas noslēdz vienošanos ar donorvalstīm par finansējuma ieviešanu.

Tāpat valdība lēma pilnvarot finanšu ministru Andri Vilku Latvijas Republikas vārdā parakstīt memorandus par Norvēģijas finanšu instrumenta un EEZ instrumenta ieviešanu.

Kopumā Latvijai 2009.-2014. gada periodā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros būs pieejami 51,27 miljoni latu, tai skaitā no EEZ 24,29 miljoni latu, no Norvēģijas – 26,98 miljoni latu.

Saprašanās memorandu mērķis ir noteikt donorvalstu un saņēmējvalsts tiesības un pienākumus, atrunāt finanšu instrumentu galvenos ieviešanas aspektus Latvijā, kā arī noteikt prioritātes, kurām tiks piešķirts finanšu instrumentu finansējums 2009.-2014.gadā, kā arī noteikt finansējuma apmēru katrai prioritātei.

Latvijas atbalstam minēto finanšu instrumentu ietvaros ir izvirzījusi šādas prioritātes:

  • pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • NVO fonds pilsoniskās sabiedrības attīstībai, ietverot cilvēkdrošību, ilgtermiņa atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, dzimumu līdztiesības principa ievērošanu;
  • kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana;
  • inovācijas „zaļās” ražošanas jomā;
  • bilaterālā pētniecības sadarbības un stipendijas programma;
  • stipendiju programma;
  • tieslietas un iekšlietas, ietverot ieslodzījuma vietu un īslaicīgas aizturēšanas vietu uzlabošanu;
  • cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana;
  • kapacitātes celšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm.

Paredzēts, ka gan Latvijas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu, gan Latvijas un Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandā par EEZ instrumenta ieviešanu noteikto saistību izpildi koordinēs Finanšu ministrija.

Šobrīd EEZ veido 25 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas finanšu mehānismi ir EEZ valstu finanšu ieguldījums ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā. Saskaņā ar EEZ līgumu vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, ir pieejami divi finanšu instrumenti - EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.

Noteikumu projektus skatīt MK mājas lapā:

Par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu.

Par Norvēģija finanšu instrumenta ieviešanu.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 19.februārī

© Finanšu ministrija