Pirmdiena,
2020.gada 24.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Apstiprinātas visas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmas

11.02.2013

Finanšu ministrijā ir saņemta informācija par divām donorvalstu apstiprinātām programmām Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada plānošanas periodā, tādējādi pagājušā gada nogalē noslēdzot programmu apstiprināšanu Latvijai.

Programmu "Stipendijas un Latvijas–Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" ieviesīs Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Norvēģijas centru starptautiskajai sadarbībai izglītībā un Norvēģijas Pētniecības padomi. Savukārt programmu "Nacionālā klimata politika" ieviesīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Norvēģijas Klimata un piesārņojuma aģentūru un Norvēģijas Civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju plānošanas direktorātu.

Programmas "Stipendijas un Latvijas–Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" mērķis ir uzlabot uz izglītību un pētniecību balstītu zināšanu attīstību, veicinot studentu un augstāko izglītības iestāžu darbinieku mobilitāti un veicinot divpusējo pētniecības sadarbību un partnerattiecības starp Latviju un donorvalstīm. Mērķa īstenošanai programmā paredzēts finansējums 4,3 miljonu latu apmērā. Programmas ietvaros tiks izsludināti trīs atklātie projektu konkursi – divi no tiem stipendijām, bet viens divpusējai sadarbībai pētniecībā. Plašāka informācija par programmu ir pieejama IZM mājaslapā.

Programmas "Nacionālā klimata politika" mērķis ir atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē, kas ietver ES emisiju tirdzniecības sistēmā neiekļautos sektorus emisijas jautājumos un visus pārējos sektorus klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumos. Mērķa īstenošanai programmā paredzēti 7,9 miljoni latu.

Programmā plānots īstenot divus iepriekš noteiktus projektus – "Nacionālās adaptācijas stratēģijas priekšlikumu izstrāde, ietverot zinātnisko datu identificēšanu, klimata pārmaiņu pielāgošanas pasākumus, ietekmju un izmaksu izvērtēšana" un "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm", kā arī vienu atklāto konkursu par emisiju samazināšanas tehnoloģijām un vienu neliela apjoma granta shēmu par kapacitātes stiprināšanu pētniecības jomā un pasākumiem, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņām un to sekām.

Programmas ietvaros ir plānots stiprināt kapacitāti nacionālās klimata politikas izstrādē un ieviešanā, kas ietver informācijas analīzi, scenāriju izstrādi, sabiedrības līdzdalību, politiku analīzi un dokumentu izstrādi integrētai klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pārvaldībai. Plašāku informāciju par programmu skatīt VARAM mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija