Ceturtdiena,
2020.gada 20.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Atklāta programma "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana"

11.12.2012

Šā gada 27.novembrī norisinājās Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" atklāšanas pasākums, kura ietvaros bija iespējams uzzināt par programmā plānoto atbalstu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūras un mākslas daudzveidības veicināšanai.

Pasākuma atklāšanas runu teica Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Jāns Grēvstads (Jan Grevstad). Turpinājumā dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja Jura Dambja prezentāciju par kultūras mantojuma aizsardzības pamatprincipiem, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktores Sanitas Rancānes - Delekolē prezentāciju par programmu un tās ietvaros plānoto atbalstu kultūras mantojuma aizsardzībai un kultūras daudzveidības veicināšanai, kā arī uzzināt par divpusējās sadarbības iespējām kultūras un kultūras mantojuma jomā, kuru apzināšanā lielu atbalstu sniegs programmas donoru partneri - Norvēģijas Kultūras mantojuma direkcija un Norvēģijas Mākslas padome.

Pasākuma noslēgumā savās pārdomās par kultūras mantojumu un tā saglabāšanu, kā arī atbalstu kultūrai un tā nozīmību dalījās Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis un mākslas zinātniece Helēna Demakova.

Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" mērķis ir pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas identitāti.

Programmas ietvaros paredzēts sniegt atbalstu arī sadarbības izveidei un stiprināšanai, pieredzes un ideju apmaiņai un mobilitātes veicināšanai starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un donorvalstīs, tādējādi sekmējot kultūras un mākslas dažādību.

Pēc EEZ finanšu instrumenta donorvalstu - Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes – un Latvijas vienošanās no programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” finansējuma 8,6 miljonu eiro jeb 6 miljoni latu novirzīti Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijai, Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošanai, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācijai, Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācijai un virtuālā muzeja izstrādei, kā arī Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācijai.

Savukārt pārējos programmas līdzekļus - 2 miljonus eiro jeb 1,4 miljonus latu - iespējams apgūt grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana", grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" un Bilaterālā fonda ietvaros. Kultūras ministrija plāno organizēt vienu atklāto projektu iesniegumu konkursu, ko paredzēts izsludināt 2013.gada pirmajā pusē.

Vairāk informācijas par programmu Kultūras ministrijas mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 19.februārī

© Finanšu ministrija