Pirmdiena,
2020.gada 24.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Atklāta programma "NVO fonds"

26.11.2012

Šā gada 14. novembrī norisinājās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārraudzībā esošās Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" atklāšanas pasākums.

Pasākuma atklāšanas vārdus teica ministru prezidenta ārštata padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos Sarmīte Ēlerte, SIF padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Norvēģijas karalistes vēstniecības Pilnvarotais lietvedis Ragnars Heugs (Ragnar Haug), kā arī Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Armands Eberhards. Turpinājumā dalībniekiem bija iespēja uzklausīt vairākas prezentācijas par programmu un tās ietvaros plānotajiem projektiem, savukārt, pasākuma otrā daļa tika veltīta divpusējās partnerības veicināšanai ar mērķi palīdzēt potenciālajiem projektu iesniedzējiem veidot partnerību ar donorvalstu organizācijām.

Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas tiešā mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas nedarbojas tikai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, bet darbojas plašākas sabiedrības labā, kā arī ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmu veido divas apakšprogrammas: "Nevalstisko organizāciju (NVO) darbības atbalsta programma" un "NVO projektu programma", kā arī paredzēts īstenot iepriekš noteikto projektu. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 95% apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 5% apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma

Atklāto projektu iesniegumu konkursus NVO darbības atbalsta programmā un NVO projektu programmā SIF plāno izsludināt šā gada 27. novembrī.

Pasākuma prezentācijas ir pieejamas SIF mājaslapā.

Vairāk informācijas par programmu SIF mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija