Otrdiena,
2020.gada 18.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

MK apstiprina EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gada perioda vadības noteikumus

09.10.2012

Otrdien, 9. oktobrī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda vadības noteikumi, kas izstrādāti, lai nodrošinātu finanšu instrumentu 2009.-2014. gada perioda vadību un valsts budžeta līdzekļu plānošanu finanšu instrumentu programmu un projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanai.

Ar MK noteikumu projektu ir paredzēts noteikt institūcijas, kuras nodrošina programmas apsaimniekotāja, aģentūras, programmas partnera un nozares ministrijas funkcijas, saprašanās memoranda, programmas, programmas līguma apstiprināšanas un grozīšanas kārtību, projektu iesniegumu atklātā konkursa norises kārtību un projekta līguma saturu un slēgšanas kārtību. Tāpat noteikumi paredz Tehniskās palīdzības fonda (ieskaitot Bilaterālā fonda nacionālā līmenī) ieviešanas nosacījumus un finanšu instrumentu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanas, kā arī informācijas par projektiem publiskošanas kārtību.

Noteikumu projektā ir norādīta arī valsts budžeta līdzekļu plānošana un pieprasījumu sagatavošana, finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtība un maksājumu veidi, kā arī projektu un programmu pārskatu iesniegšanas kārtība. Vienlaikus tiek noteiktas vadošās iestādes tiesības apturēt programmā, programmas aktivitātē vai projektā veikto izdevumu iekļaušanu programmas pārskatos.

Lai nodrošinātu savlaicīgu finanšu instrumentu apguvi noteiktos termiņos, kurus pagarināt nav iespējams, MK noteikumu projektā noteikts projekta līguma noslēgšanas termiņš 40 darbdienas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas (ar iespēju pagarināt par 20 darbdienām). Neapgūstot finanšu instrumentu finansējumu noteiktajos termiņos, saņēmējvalsts to vairs nevar izmantot.

Tāpat  noteikumu projektā ir noteikti nosacījumi un kārtība, kādā izdara grozījumus projekta iesniegumā un projektā, tai skaitā, vienkāršota procedūra precizējumiem, ja mainījusies līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija vai bankas rekvizīti. MK noteikumu projekts paredz arī  projekta iepirkuma pirmspārbaudes kārtību, kuras mērķis ir jau savlaicīgi novērst iespējamos neatbilstoši veiktos izdevumus, kas varētu rasties, ja iepirkuma dokumentācija vai procedūra neatbilstu normatīvajiem aktiem.

Līdztekus ir noteikta arī vispārīga kārtība, kādā līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un saņem avansu vai atmaksu par projekta ietvaros veiktajiem izdevumiem. Lai nekavētu projektu īstenošanas uzsākšanu un veicinātu finansējuma apgūšanu, projekta līgumā tiek paredzēts noteikt avansa izlietošanas termiņu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem no avansa izmaksāšanas dienas, kārtību, kādā līdzfinansējuma saņēmējs sniedz atskaiti par izlietoto avansu, un nosacījumus noteiktā termiņā neizlietotā avansa atgūšanai.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda vadības likumā noteiktā finanšu instrumentu ieviešanas sistēma ir pielīdzināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmai, attiecīgi ir izstrādāts arī MK noteikumu projekts, ievērojot finanšu instrumentu ieviešanas specifiku.

Minēto finanšu instrumentu ietvaros Latvija varēs pretendēt uz neto finansējumu 47,4 miljonu latu apmērā.

Noteikumu projekts ir pieejams MK mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 17.februārī

© Finanšu ministrija