Pirmdiena,
2020.gada 24.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” rezultāti

02.01.2017

Programmas vispārējais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, vairot "zaļās" inovācijas un veicināt "zaļo" uzņēmējdarbību, atbalstot jaunu komersantu veidošanos tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs un sekmējot esošo komersantu inovatīvu uzņēmējdarbību, kā arī radot jaunas inovatīvas vides tehnoloģijas, produktus un procesus tādās jomās kā videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm, tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, atkritumu apsaimniekošana, ekodizains un veicot jebkurus citus produktu, tehnoloģiju vai procesu uzlabojumus, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai, mazākam resursu patēriņam.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija