Ceturtdiena,
2020.gada 20.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Valsts pārvaldes auditori apgūs Norvēģijas labāko praksi

16.12.2016

Lai celtu valsts pārvaldes auditoru zināšanu līmeni un stiprinātu profesionālās starptautiskās partnerattiecības, Finanšu ministrija kā iekšējā audita koordinators 19. un 20. decembrī organizē divpusējo Latvijas – Norvēģijas pieredzes apmaiņas semināru iekšējiem auditoriem “Efektīva pārvaldība un efektivitātes audits Norvēģijas Valdības administrācijā”.

Semināru atklās Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne un Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens. Seminārā piedalīsies Norvēģijas Finanšu ministrijas, Norvēģijas Valdības finanšu pārvaldības aģentūras, Norvēģijas Pētniecības padomes pārstāvji, Latvijas Finanšu ministrijas speciālisti un Latvijas valsts pārvaldes iestāžu iekšējā audita struktūrvienību vadītāji.

Semināra gaitā notiks diskusijas par Norvēģijas praktisko pieredzi reformu koordinēšanā efektīvas pārvaldības un finanšu vadības ietvaros, budžeta plānošanas un izpildes procesu savienošanu, snieguma vadības un finanšu vadības metodoloģiju, darbības mērīšanu, iekšējā audita darba organizāciju, finanšu un efektivitātes auditiem, lietderības vērtēšanu.

Starptautiska zināšanu pārnese un labās prakses piemēru demonstrēšana palīdzēs celt Latvijas valsts pārvaldes iekšējo auditoru kvalifikāciju, kā arī veicināt iestāžu iekšējās kontroles sistēmas attīstību, orientējot to uz lietderīgu un labas pārvaldības principiem atbilstošu darbību. Seminārā nodibinātie profesionālie kontakti palīdzēs stiprināt Latvijas – Norvēģijas divpusējās attiecības un attīstīt tās arī nākotnē.

Aizvien lielāka uzmanība valsts pārvaldes darbības pilnveidošanā un attīstībā tiek pievērsta labas pārvaldības principiem, lietderībai, efektivitātei, publisko pakalpojumu kvalitātei. Šie aspekti atspoguļojas arī valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnēs un ir ieviešami ikvienā Latvijas valsts pārvaldes darbības jomā.

Iekšējais audits sniedz ministrijas vai iestādes vadītājam pārliecību, ka noteiktie mērķi tiks sasniegti un valsts pārvaldes resursi tiek efektīvi un lietderīgi pārvaldīti. Līdz ar to iekšējais audits var sniegt būtisku ieguldījumu efektīvas pārvaldības principu attīstībā. Latvijas valsts pārvaldes iekšējie auditori ir uzkrājuši atbilstības auditu pieredzi un ir svarīgi virzīties tālāk, lai attīstītu arī efektivitātes aspektu vērtēšanu. Nozīmīgu ieguldījumu šādā attīstībā sniedz starptautiska pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana.

Seminārs tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda līdzekļiem.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 19.februārī

© Finanšu ministrija