Sestdiena,
2020.gada 22.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Apstiprināti 20 mobilitāšu projekti Stipendiju aktivitātes ietvaros

21.05.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē „Stipendijas” atbalstījusi 20 projektu īstenošanu.

Projektus apstiprināšanai izvirzīja vērtēšanas komisija pēc administratīvo, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas vērtēšanas kritēriju pārbaudes. Komisijas darbā piedalījās nominēti eksperti no Norvēģijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas zinātnieki.

Kopumā VIAA saņēma 33 projektu pieteikumus par kopējo summu 1 547 080 eiro. Kopējais programmā pieejamais finansējums ir 1 045 037 eiro.

Aģentūras lēmumus par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu plāno izsūtīt līdz maija beigām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumu Nr.649 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi” 63. punktu projektu var sākt īstenot ar dienu, kad Aģentūra ir paziņojusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Projekta iesnieguma iesniedzējam jāievēro lēmumā noteiktie projekta īstenošanas nosacījumi un līdz projekta līguma noslēgšanai nav tiesību pretendēt uz programmas līdzfinansējumu par projekta īstenošanā veiktajām darbībām.

Detalizēt apstiprināto projektu iesniegumu saraksts: ?d=Saraksts_LV_stipendijas.pdf

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija