Ceturtdiena,
2020.gada 20.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Pieejams atbalsts komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ar samazinātu ietekmi uz vidi ieviešanai ražošanā

19.11.2014

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šā gada 14. novembrī izsludinājusi pieteikšanos Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa atlases otrajā kārtā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu tehnoloģiju un produktu ar samazinātu ietekmi uz vidi ieviešanu ražošanā tādās jomās kā videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm, tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, atkritumu apsaimniekošana, ekodizains un citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas un atjaunojamo energoresursu efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Konkursa ietvaros atbalstu var saņemt jaunu iekārtu iegādei un ar jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pētniecības pasākumiem, kā arī zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.

Projektu iesniegumus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti. Projekts var tikt īstenots sadarbībā ar projekta partneri, kurš ir Norvēģijā, Igaunijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Horvātijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Baltkrievijā vai Krievijā reģistrēts komersants vai zinātniska institūcija. Papildus punkti vērtēšanas procesā tiks piešķirti projektiem, kuros projekta īstenošana ir paredzēta sadarbībā ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir  6 273 320 EUR. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 170 000 līdz 700 000 EUR ar maksimālo atbalsta intensitāti 45 % no attiecināmām izmaksām. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš nevar būt ilgāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA līdz 2015. gada 16. janvārim. Plašāka informācija pieejama LIAA mājaslapā.

Konkurss tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr.1442 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība".

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs –Ekonomikas ministrija, LIAA un donorvalsts programmas partneris – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmums "Innovation Norway".

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 19.februārī

© Finanšu ministrija