Pirmdiena,
2020.gada 24.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Izsludināta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas 2.kārta

30.09.2014

30. septembrī tika izsludināta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas 2.kārta.

Neliela apjoma grantu shēmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu no Zaļā tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam tiek attiecinātas šādas izmaksas:

 • mārketinga pakalpojumu izmaksas, tai skaitā dalības maksa starptautiskās izstādēs;
 • ekspertu pakalpojumu izmaksas;
 • materiālu izmaksas, līdzīgu produktu un to piegādes izmaksas;
 • prototipu izveides izmaksas, produkta eksperimentālo partiju ražošanas izmaksas;
 • intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu izmaksas, t.sk. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;
 • publicitātes izmaksas;
 • komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas;
 • donorvalsts projekta partnera izmaksas;
 • ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar zinātniskajām institūcijām, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, klīniskie pētījumi);
 • atlīdzības izmaksas projekta īstenotāja vadības personālam.
 • Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam no neliela apjoma grantu shēmas līdzekļiem ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000 ar atbalsta intensitāti 80%.

Atbalsta saņēmēji ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

Vairāk informācijas LIAA mājaslapā

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija