Sestdiena,
2020.gada 22.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Izsludina programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu

25.06.2014

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) šā gada 20. jūnijā izsludināja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) šā gada 20. jūnijā izsludināja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”.

Konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, kuri saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Projektu iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Grantu shēmas konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas projekta jomas:

1. pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām:

1.1. izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus;

1.2. izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām;

2. kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 eiro. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir no 45 000 eiro līdz 175 000 līdz eiro.

Atklātā konkursa nolikums ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr.257 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums”.

Projektu iesniedzēji var uzdot VRAA jautājumus par konkursa noteikumiem, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi pasts@vraa.gov.lv ar norādi “Grantu shēmas konkursa jautājums”. Jautājumus var iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Plašāka informācija VRAA mājaslapā.

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2020.gada 21.februārī

© Finanšu ministrija