Trešdiena,
2020.gada 26.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Pārskatu veidlapas

Projekta plānošanas un atskaitīšanās shēma:

individuālā projekta/granta shēmas/programmas iesniegums granta līgums & projekta ieviešanas plāns projekta starpposma pārskats projekta noslēguma pārskats

Finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu atmaksāšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka Maksājumu vadlīnijas un Saņēmējvalsts pārskatu sniegšanas un uzraudzības vadlīnijas (skat. Dokumenti).

Pieteikumu veidlapa

Projekta ieviešanas plāns

Individuālā projekta finansējuma saņēmējs vai programmas/grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši granta līguma un sadarbības līguma nosacījumiem. Projekta ieviešanas plāns ir neatņemama granta līguma sastāvdaļa jeb tā pielikums, kur ir noteikta projekta ieviešanas joma, ilgums un projekta budžets.

Projekta starpposma pārskats

Projekta starpposma pārskatu sagatavo individuālā projekta finansējuma saņēmējs vai granta shēmas/programmas apsaimniekotājs un iesniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai par katru Projekta ieviešanas plānā noteikto atskaites termiņu.

Projekta noslēguma pārskats

Projekta noslēguma pārskatu sagatavo individuālā projekta finansējuma saņēmējs vai granta shēmas/programmas apsaimniekotājs un iesniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai Projekta ieviešanas plānā noteiktajā termiņā.

Pēdējās izmaiņas:
2012.gada 10.jūlijā

© Finanšu ministrija