Trešdiena,
2020.gada 26.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Apstiprinātie projekti un apguve

Dubultā finansējuma riska izvērtēšana

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu apstiprinātie projekti

Lai institūcijām un iestādēm būtu pieejama informācija par projektiem dubultā finansējuma riska izvērtēšanai, norādām publiski pieejamo informāciju par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2004.-2009.gada plānošanas perioda ietvaros apstiprinātajiem individuālajiem projektiem, kā arī programmām un grantu shēmām un to ietvaros apstiprinātajiem apakšprojektiem šādā griezumā:

  • nosaukums;
  • finansējuma saņēmējs;
  • projekta apstiprināšanas datums un projekta ilgums;
  • projekta finansējuma apmērs;
  • projekta mērķis;
  • projekta īstenošanas vieta.

Apguve

No 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim (5 gadu saistību periods) EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros bija pieejami 50,5 milj. EUR Projektu aktivitātes bija jāpabeidz un finansējums jāpagūst maksimāli līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Tika apgūti 90% no Latvijai pieejamā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma jeb 45,5 milj. EUR, ieviešot:

  1. 66 individuālos projektus tādās jomās kā tieslietas, iekšlietas, veselība, cilvēkresursu attīstība un izglītība, vides aizsardzība, reģionālā attīstība, kultūra un bērni ar īpašajām vajadzībām – par kopējo finansējumu 30,5 milj. EUR;
  2. 6 grantu shēmas (Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, Akadēmiskie pētījumi, NVO fonds, Stipendiju grantu shēma, Projektu sagatavošanas fonds un Īstermiņa ekspertu fonds) – par kopējo finansējumu 9,1 milj. EUR;
  3. 3 programmas (Vides politikas integrācija Latvijā, VPP veicināšana un Pārrobežu sadarbība) – par kopējo finansējumu 5,9 milj. EUR.

* Granta līgumos kontraktētā Finanšu instrumentu granta summa samazinājās līdz 98% jeb līdz 49,7 milj. EUR, jo vairākos projektos radās ietaupījumi, kā arī tika piemērotas finanšu korekcijas par iepirkumu procedūru pārkāpumiem.

Pēdējās izmaiņas:
2012.gada 8.novembrī

© Finanšu ministrija