Piektdiena,
2017.gada 15.decembris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Finansējums

Kopējais finansējums Latvijai 2014 – 2021. gada plānošanas periodā plānots 102,1 milj. EUR apmērā, no kuriem aptuveni 21.8 milj. EUR ir iezīmētais finansējums, savukārt, aptuveni 80.3 milj. EUR tiks novirzīti stratēģiskajām prioritātēm (programmām).

Plānošanas dokumentos paredzētie ierobežojumi attiecībā uz finansējumu

Periods 2014-2021 2009-2014
Iezīmētais finansējums
Kopējā aploksne 102 100 000 € 72 950 000 €
EEZ Norvēģija EEZ Norvēģija
50 200 000 € 51 900 000 € 34 550 000 € 38 400 000 €
Administratīvās izmaksas donoriem 7.5% 3 765 000 €  3 892 500 €  2 591 250 €
(7.5%)
2 880 000 €
(7.5%)
Vismaz 5% rezervē (priekšlikums par rezerves izlietojumu jāiesniedz līdz 31.12.2020)
(1.11) 
2 510 000 €  2 595 000 €  NA
(Regulā noteikts min 5%)
NA
(Regulā noteikts min 5%)
Vismaz 2% divpusējās sadarbības veicināšanai
(4.6.1.)
1 004 000 € 1 038 000 € 172 750 €
(0.5%)
192 000 €
(0.5%)
Tehniskā palīdzība max 1.5%
(8.11.4)
753 000 € 778 500 € 518 250 €
(1.5%)
576 000 €
(1.5%)
Kopējā iezīmējamā summa: 8 032 000 € 8 304 000 € 3 282 250 € 3 648 000 €
Kopējais finansējums programmām: 42 168 000 € 43 596 000 € 20 902 750 € 34 368 000 €
85 764 000 € 55 270 750 €
Programmu ietvaros iezīmētais finansējums
NVO fonds 10% 5 020 000 € NA 10 365 000 €
(nav uzstādījuma par min.%)
NA
Cienīgs darbs 1% NA 519 000 € NA Cienīgs darbs 1%
384 000 €
Kopā 5 539 000 € 10 749 000 €
Neiezīmētais finansējums programmām 37 148 000 € 43 077 000 € 10 537 750 € 33 984 000 €
80 225 000 € 44 521 750 €

Pēdējās izmaiņas:
2016.gada 7.oktobrī

© Finanšu ministrija