Piektdiena,
2017.gada 28.aprīlis
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Kontakti

Nacionālā vadošā iestāde:

Ministrija Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Maija Dzelde Komunikācijas departamenta direktora vietniece
(informācijas un publicitātes jautājumi)
67083938 maija.dzelde@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Guntra Želve ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītāja 67095663 Guntra.Zelve@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Inga Vajevska ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece
(jautājumi par programmām "Nacionālā klimata politika", "Pētniecība un stipendijas", "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" un "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā")
67095422 Inga.Vajevska@fm.gov.lv
Finanšu ministrija Liene Ernestsone ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte
(jautājumi par programmām "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma", "NVO fonds" un "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana")
67083953 Liene.Ernestsone@fm.gov.lv

 

Revīzijas iestāde:

Ministrija Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Jeļena Keirāne ES fondu revīzijas iestādes vecākā eksperte 67083926 jelena.keirane@fm.gov.lv

 

Programmu apsaimniekotāji:

Nosaukums Programmas apsaimniekotājs Vārds, Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Nacionālā klimata politika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Solvita Ciganska Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja 67 026 547 solvita.ciganska@varam.gov.lv
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Kultūras ministrija Zanda Saulīte ES fondu departamenta direktore 67 330 316 Zanda.Saulite@km.gov.lv
NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds Alda Sebre Projektu nodaļas vadītāja 67 078 204 alda.sebre@sif.gov.lv
Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Ekonomikas ministrija Modris Supe Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vecākais eksperts 67 013 286 Modris.Supe@em.gov.lv
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Inese Sārtaputne Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja 67 039 423 Inese.Sartaputne@liaa.gov.lv
Pētniecība un stipendijas Izglītības un zinātnes ministrija Agnese Andžāne Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte 67 047 979 agnese.andzane@izm.gov.lv
Valsts izglītības un attīstības aģentūra: stipendiju komponente Reinis Tralmaks Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais speciālists 67 830 837 reinis.tralmaks@viaa.gov.lv
Valsts izglītības un attīstības aģentūra: pētniecības komponente Jana Sīle Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā projektu vadītāja jana.sile@viaa.gov.lv
Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma Tieslietu ministrija Agris Batalauskis Projektu departamenta direktors 67 036 818 agris.batalauskis@tm.gov.lv
Iekšlietu ministrija Ilze Baranovska Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vecākā referente 67 219 557 Ilze.Baranovska@iem.gov.lv
Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Solvita Ciganska Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja 67 026 547 solvita.ciganska@varam.gov.lv

Pēdējās izmaiņas:
2016.gada 17.oktobrī

© Finanšu ministrija